Najbolji način da predvidiš budućnost je stvoriti je

(ELLA DVORNIK, spisateljica-bloggerica, London)

REGISTRACIJSKI FORMULAR

 

 

PODACI O NATJECATELJU:

 

    

 

PODACI O PRIJAVLJENOM URATKU:

 

VAŽNO! Print varijante (naslovnice, plakati, flayeri i sl.) moraju se dostaviti poštanskom uputnicom, dobro spremljeni, neoštećeni, zaštićeni od mogućih posljedica transporta. Potrebno je iste print-materijale dostaviti i u elektronskom obliku na adresu Organizatora zbog naknadne mogućnosti objave na web-siteu Festivala.

Materijali koji se predlože i dostave za festivalske kategorije, a koje ne budu sadržavale potrebne prijavne podatke ili bez uplaćene kotizacije, neće se uzimati u službenu kategoriju natjecanja.

ADRESA DIREKCIJE FESTIVALA:  Media Fest “Alternative Fuels 2016” , Hotel “Matija Gubec” 49244 Stubičke toplice, Hrvatska. Prvi rok podnošenja prijava za selekciju je 20.10.2016., a krajnji rok je11.11.2016.


Ovim putem izjavljujem da sam upoznat sa Statutom Media Festa. Troškove dostave filmova i video kopija i ostalog materijala na Festival, kao i troškove boravka za vrijeme održavanja Media Festa znam da snose sudionici/prijavitelji radova te sam suglasan da se moji prijavljeni uradci koriste za potrebe Media Festa „Alternativna goriva“ bez ikakve novčane ili druge naknade za autorska i druga prava.

Visitors:38215

Petak, 10 Srpanj 2020 22:34
Idi na vrh