Najbolji način da predvidiš budućnost je stvoriti je

(ELLA DVORNIK, spisateljica-bloggerica, London)

STATUT

“MEDIA FEST – ALTERNATIVNA GORIVA 2016”

 

I.              NAZIV, VLASNIŠTVO/ORGANIZACIJA I SJEDIŠTE, POČASNA I UPRAVNA TIJELA

 

Članak 1.

Naziv: Međunarodni Forum & Medijski festival “Alternativna goriva 2016”, u engleskom prijevodu: International Forum & Media Fest “Alternative Fuels 2016”, kratica: Media Fest. U daljnjem tekstu Festival.

 

Članak 2.

Osnivač Festivala je Koordinacija za alternativna goriva Jugoistočne Europe. Vlasnik & tehnički organizator Media Festa: Euro Energy. Suorganizator: Zajednica za UNP HGK Zagreb. Partner: Udruga Sigurnost u prometu. Sjedište Festivala: Hotel “Matija Gubec” Stubičke toplice.

 

Članak 3.

Počasna i organizacijska tijela: Počasni odbor, Počasni predsjednik, Festivalsko Vijeće, Organizacijski odbor.

 

Članak 4.

Upravna tijela: Direktorij festivala, Izbornik, Selekcijska komisija, Međunarodni stručni ocjenjivački sud, Programski savjet, po potrebi i druga tijela.

 

II.            ODRŽAVANJE FESTIVALA

 

Članak 5.

Forum & Media Fest, održava se 29.-30.11.2016. u Hotelu “Matija Gubec” Stubičke toplice.

 

Članak 6.

Forum & Media Fest “Alternativna goriva 2016” čine:

1. natjecanje filmova (u digitalnom formatu), video filmova, TV spotova, dokumentarnih i komercijalnih programa, multimedijske prezentacije CD – ROM, WEB SITES ( od svim aletrnativnim gorivima), web (stranice o svim alternativnim gorivima), film (tematski filmski i TV uratci), press (novinski tekstovi, serijali i sl.), radio (svakodnevne ili periodične emisije), video (video-clippovi, reklame, dokumentarne emisije itd), fotografija (digitalna, Instagram, mobiteli), grafika (design, plakati, naslovne stranice novina) i medijske kampanje.  (Za sva područja natjecanja stvaraju se posebna pravila i uvjeti za sudjelovanje koji se objavljuju na temelju ovog Statuta.)

2. prikazivanje filmova, video programa, TV Spotova, Internet spotova, video clipova kabelske televizije i posebnih medijskih kanala širem gledateljstvu, u informativnoj selekciji i retrospektivi.

3. Stručni međunarodni Forum, komercijalne prezentacije, Okrugli stolovi, razgovori sa stručnjacima u alternativnoj energiji, filmskim redateljima, producentima, novinarima, specijalne izložbe, izložbe grafičkih izdanja, plakata, fotografija, komercijalna ugovaranja i dr.

 

Članak 7.

Direkcija Festivala određuje: dvorane u kojima će se odvijati projekcije filmova, te ostala prateća festivalska događanja poput radionica, stručno-znanstvenih skupova, izložbi i dr.

 

III. UVJETI SUDJELOVANJA

 

Članak 8.

Pravo sudjelovanja na Forumu & Media Festu “Alternativna goriva” imaju sve pravne i fizičke osobe iz zemlje i inozemstva bez ograničenja.

 

Članak 9.

Na Festivalu se mogu prijaviti:

1. Filmovi, video-spotovi, reportažni filmovi, dokumentarni, trik-filmovi, TV-spotovi i komercijalne filmske prezentacije, radio emisije i video clipovi u jednom od slijedećih formata: DVD, Internet Sites.

2. svi medijski oblici izražavanja iz članka 6. koji nisu stariji od dvije godine

3. filmovi i video uratci koji ne traju dulje od 50 minuta, a radio emisije ne dulje od 60 minuta.

4. filmovi, video materijala, TV spotova, dokumentarnih i komercijalnih programa, multimedijske prezentacije CD – ROM, web (stranice o svim alternativnim gorivima), press (novinski tekstovi, serijali i sl.), radio (svakodnevne ili periodične emisije), video (video-clippovi, reklame, dokumentarne emisije itd), fotografija (digitalna, Instagram, mobiteli), grafika (design, plakati, naslovne stranice novina) i medijske kampanje i sl. a koji su u funkciji informiranja i edukacije te zaštite potrošača, odnosno promocije alternativnih goriva i predstavljaju inovacije, proizvodnju i primjenu, usluge, ekologiju, znanstveno-istraživačke projekte, animirane filmove, stripove (u raznim oblicima integracije), karikature itd. Uobzir dolaze i tematske emisije i drugi medijski oblici posvećeni društveno odgovornom ponašanju, ali i aktualnoj problematici vezanoj uz alternativna goriva.

 

Članak 10.

Sva medijska područja dijele se u četiri (4) grupacije:

- Grupacija A: Film/video/ DVD/Radio/program do 50, odnosno 60 minuta

- Grupacija B: TV, video & radio spotovi, kratki filmovi do 5 minuta

- Grupacija C: Internet Sites, Instagram, Facebook, Twitter i druge društvene mreže.

- Grupacija D: printani mediji (novine, časopisi, razna glasila, plakati, flayeri i dr.)

 

Članak 11.

Svi filmovi, video materijali, spotovi itd. koji se pojavljuju na jeziku zemlje u kojoj su proizvedeni preporuča se da budu titlovani ili nadsinkronizirani na jednom od festivalskih jezika(hrvatski, engleski, ruski, talijanski, njemački ili francuski).

 

Članak 12.

Sudionici koji prijavljuju medijske materijale na Media Festival dužni su:

1. Prijaviti svaki uradak (film, videoprogram, TV spot, kratki film itd), na posebnoj festivalskoj prijavnici;

2. za svaki prijavljeni film, videospot, kratki film, treba dostaviti točne podatke, kratak sadržaj, dijalog listu na jednom od festivalskih jezika (hrvatski, engleski, ruski, talijanski, francuski ili njemački) i fotografiju (diaslajd, disketu, poster)

3. dostaviti potvrdu o plaćanju kotizacije za sudjelovanje.

 

Članak 13.

Prijavitelj ispunjava formular za svaki prijavljeni material. Podaci iz prethodnog članka i DVD Kopije filmova dostavljaju se na adresu Direkcije Festivala: Media Fest “Alternative Fuels 2016” , Hotel “Matija Gubec” 49244 Stubičke toplice, Hrvatska. Prvi Rok podnošenja prijava za selekciju je 20.10.2016., a krajnji rok je 11.11.2016.

 

Članak 14.

Svaki sudionik (pravna & fizička osoba) dužan je platiti kotizaciju za sudjelovanje na Festivalu i to:

- prijavitelj za grupaciju: A & B/ 94 €,  C/ 58 €, D/ 49 €.

Krajnji Rok uplate kotizacije je 11.11.2016. (Do tog dana, prijave koje ne budu sadržavale uplate ili kopiju uplatnice neće se uzimati u razmatranje).

 

Članak 15.

Troškove dostave filmova i video kopija na Festival, kao i troškove boravka za vrijeme održavanja Media Festa snose sudionici/prijavitelji radova.

 

Članak 16.

Direkcija Festivala se obvezuje:

1. na traženje prijavitelja vratiti originale filmova, prispjele na DVD/USB ili Micro SD kartici u roku od 90 dana od dana završetka Festivala, na teret prijavitelja.

2. na traženje prijavitelja (ukoliko je materijal nagrađen na Festivalu, a dobitnik nije nazočan svečanosti dodjele nagrada) Direkcija Festivala će nagradu dostaviti tražitelju na njegov račun.

3. kopije, i nevraćene originale svih filmova prispjelih na Festival, zadržati za arhivske potrebe.

4. čuvati i pravilno rukovati kopijama ili originalima filmova, video programa, DVD, USB, Micro SD karticama itd.

 

Članak 17.

Vlasnik Festivala zadržava pravo da, bez naknade vlasniku ili autoru filma, originale nagrađenih medijskih materijala sa Festivala umnoži i distribuira u propagandno-kulturološke, promotivne ili informativne svrhe, te da ih prikaže ili objavi u cijelosti ili u dijelovima u domaćim i stranim medijima, stručnim skupovima ili na javnim mjestima. Organizator ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakve sporove vezane uz vlasništvo, odnosno autorska prava nad medijskim materijalima koji su kandidirani za Media Fest, a koje sudionici pošalju Organizatoru radi sudjelovanja na natjecanju. Ukoliko sudionici natjecanja pošalju Organizatoru npr. fotografije ili video/film nad kojima nisu nositelji autorskog prava ili na drugi način zloupotrijebe tuđa prava, Organizator za takav slučaj ne snosi nikakvu odgovornost. Autorska i srodna prava pripadaju sudionicima – autorima fotografija i drugih medijskih materijala, a Organizator stječe pravo korištenja fotografija isključivo u svrhu promoviranja natjecanja bez plaćanja ikakve naknade.

 

 

Članak 18.

Workshop, prezentacije i druge manifestacije u sklopu Foruma & Media Festa, mogu prirediti turističke zajednice, lokalne, regionalne i nacionalne, državne turističke asocijacije, ministarstva, državna veleposlanstva, trgovinske asocijacije, gospodarske komore, touroperatori, hotelijeri, turističke agencije, televizijske i producentske kuće, NGO, proizvođači opreme i uređaja, davatelji usluga s područja alternativnih goriva, pojedinci i drugi zainteresirani u cilju promocije alternativnih goriva.

 

Članak 19.

Troškove nastupa na Workshopu, organizacije izložbi, prezentacija i drugih manifestacija tijekom trajanja Media Festa “Alternativna goriva 2016”, snosi korisnik (naručilac), koji je dužan platiti Direkciji festivala naknadu za pravo izlaganja (poseban Cjenik).

Visina naknade ovisi o veličini zakupljenog prostora, sadržaja i značaja manifestacije, a ugovara se između Direkcije Festivala(direktora) i korisnika. Međusobni odnosi uređuju se posebnim ugovorom - prijavnicom.

 

III.           NAGRADE

 

Članak 20.

Prethodni pregled svih prijavljenih medijskih materijala po grupama, selekciju i utvrđivanje službene  natjecateljske liste Festivala obaviti će Selekcijska komisija, imenovana od strane Direkcije festivala.

 

Članak 21.

Direkcija Festivala zadržava pravo da medijske materijale ukoliko sadržajem ili tehničkom kvalitetom ne odgovaraju uvjetima Festivala, ne prikaže na Festivalu.

 

Članak 22.

Pregled i nagrađivanje medijskih materijala u službenoj konkurenciji obaviti će Međunarodni stručni žiri, imenovan od strane Direkcije Festivala. Žiri je sastavljen od medijskih stručnjaka, redatelja, raznih tipova medijskih kritičara, novinara, specijalista u području proizvodnje, transporta, logistike I davanja usluga s područja alternativnih goriva i energije. Oni koji se natječu u produkciji/proizvodnji medijskih materijala, a koji su uvršteni za natjecanje, nisu u mogućnosti biti članovima Međunarodnog žirija. Sve takve osobe mogu nastupati u vannatjecateljskoj konkurenciji.

 

Članak 23.

Svaki sudionik kao autor odgovoran je za sadržaj njegovog rada i za moguće probleme kod umnožavanja. Kod korištenja autorovog rada po ovim pravilima autor pridržava sva prava i zato Direkcija Festivala ne snosi odgovornost trećoj pravnoj osobi.

 

Članak 24.

Na Međunarodnom Forumu & Media Festu “Alternativna goriva 2016”, predviđene su slijedeće nagrade i priznanja.

Izvan konkurencije, Direktorij festivala može dodjeliti:

24 a/ Posebno priznanje: producentima, za najbolju ukupnu selekciju.

24 b/ Posebno priznanje: autorima, filmovima, producentima,

Izvan konkurencije, Međunarodni žiri festivala dodjeljuje:

24 c/ Posebno priznanje: autorima, filmovima, producentima,

U službenoj konkurenciji, Međunarodni uz nagrade I priznanja za najbolje radove (prva tri mjesta) žiri festivala može dodjeliti i:

24 d1/ Posebnu Diplomu: Veleposlanstvu/ Konzulatu zemlje akreditirane u Hrvatskoj, za najbolju prijavljenu selekciju ili pojedinačne radove,

24d2/ Posebnu Diplomu: za najbolji film/spot predstavljen u novoj multimedijalnoj tehnici

24 d3/ Posebnu Diplomu: za najbolji ekološki turistički medijski materijal festivala,

24 d4/ Posebnu Diplomu: producentu za najbolji film/spot/radio-emisiju/uredniku ili voditelju medijske kampanje

24 e1/ Diplomu autoru/ima za najbolju montažu/grafiku,

24 e2/ Diplomu autoru/ima za najbolju glazbu,

24 e3/ Diplomu autoru/ima za najbolju kameru/fotografiju,

24 e4/ Diplomu autoru/ima za najbolji scenarij,

24 e5/ Diplomu autoru za najbolji redateljski ili urednički rad,

24 e6/ Diplomu producentu zemlje članice neke od asocijacija ili nevladinim organizacijama koje se bave alternativnim gorivima ili alternativnom energijom za najbolju medijsku kampanju ili materijal Europe,

24 f1/ Trofej «GASTEH» - autoru, producentu, za najbolji «medijski materijal s područja plinskih alternativnih goriva»,

24 f2/ Trofej «Samoborski kristal» - za najbolji medijski rad po izboru Festivalskog vijeća.

24 g1/ Trofej “Zagorski bregi” - producentu, za najbolji ekološki medijski materijal.

24 g/ GRAND PRIX – Media Fest 2016 – za najbolji medijski material u svakoj kategoriji  festivala,

Također se mogu podijeliti i posebne nagrade za film/spot sa izvanrednim sadržajem ili umjetničkim ili tehničkim vrijednostima te specijalna nagrada publike, sukladno odluci Direktorija Festivala.

 

Članak 25.

Prijaviteljima svih medijskih materijala, nominiranih i prikazanih na festivalu, biti će dodijeljene ZAHVALNICE - za sudjelovanje na Media Festu.

 

V. ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 26.

Medijski materijali bit će prezentirani po redu i programu kojeg odredi Direkcija Festivala.

 

Članak 27.

Materijal da bi bio prihvaćen od strane Festivala za sudjelovanje mora biti u odličnom stanju i pripremljen za projekciju ili preezntaciju. Direkcija Festivala će izuzeti one materijale koji ne poštuju pravila ili one koji su po njihovom mišljenju sadržajno, umjetnički i tehnički neadekvatni.

 

Članak 28.

Sve kutije, paketi i druge pakovine medijskih materijala koje se dostavljaju običnom poštom, kao i oni koji se dostavljaju e-mailom moraju biti uredno označene i to: naslov materijala, producent/vlasnik, vrijeme trajanja, glazbeni sustav, vrsta medija isl. Prijavitelji moraju također poslati slajdove ili fotografije iz filma s kratkim sadržajem. Direkcija Festivala osigurava medijske materijale za vrijeme trajanja Festivala, a ne snosi odgovornost za ikakvu štetu počinjenu prilikom isporuke te samim događajem povratka filma koji će biti poslan na adrese navedene na prijavnicama.

 

 

Članak 29.

Tumačenje ovog Statuta daje Direkcija Festivala.

 

Članak 30.

Ovaj Statut je stupio na snagu datumom objave u medijima a najkasnije 22.08.2016.. Za sve odnose koji ovim Statutom Media Festivala “Alternativna goriva 2016” nisu određeni, a odnose se na održavanje, uvjete i učešće i nagrade Festivala, rješava Festivalsko vijeće i Direkcija Festivala. Prihvaćanjem sudjelovanja na ITF’ CRO, sudionik se obvezuje poštovati pravila iznesena u ovom Statutu.

 

Članak 31.

Sve eventualne sporne situacije sa sudionicima Direkcija Festivala pokušat će riješiti u dogovoru s Festivalskim vijećem, a u slučaju sudskog spora nadležan je sud u Zagrebu.

 

VI. POLITIKA OTKAZIVANJA

 

Članak 32.

Otkazivanje sudjelovanja ili rezervacije smještaja, odnosno izložbenog prostora, mora se izvršiti u pisanom obliku i to e-mailom te mora biti potvrđeno sa strane organizatora, odnosno Direkcije.

 

Članak 33.

Osim u slučaju više sile, prilikom eventualnog otkazivanja sudjelovanja, organizator u ime administrativnih i tehničkih troškova ima pravo zadržati određeni iznos uplaćene kotizacije, kao i smještaja ukoliko je bilo i plaćanje istog obavljeno na ime organizatora. Viša sila je događaj koji se nije mogao predvidjeti u trenutku sklapanja ugovora i na koji ugovorne strane objektivno ne mogu i nisu mogle uticati (događaj mora biti za subjekt neočekivan, izvanredan, nepredvidiv), npr. ratno stanje, štrajk, elementarne nepogode i sl. Viša sila u građanskom pravu sastoji se u tome što njezino postojanje u pravilu isključuje odgovornost za štetu.

 

Članak 34.

Naknade za otkazivanje sudjelovanja ili rezervacije smještaja:

- 30 dana prije događaja, organizator zadržava 100 % iznosa uplaćene kotizacije i smještaja

- 31 - 60 dana prije događaja, organizator zadržava 70% iznosa uplaćenih kotizacija i smještaja

- 60 - 90 dana prije događaja, organizator zadržava 50% iznosa uplaćenih kotizacija i smještaja

- više od 90 dana - organizator vraća 100 % iznos uplaćenih kotizacija, umanjen za iznos nastalih administrativnih troškova.

 

Članak 35.

Sve eventualne druge razloge otkazivanja sudjelovanja Direkcija Festivala pokušat će riješiti u dogovoru s Festivalskim vijećem.

 

Visitors:38215

Petak, 10 Srpanj 2020 22:31
Idi na vrh